טלפון: 03-6913545


מפתח להבנת המכשולים בתהליך השלום

מפתח להבנת המכשולים בתהליך השלום

מפתח להבנת המכשולים בתהליך השלום -הבדלי תרבות בין ערבים לישראלים 

מאת: תמי לנצוט ליבוביץ 

הסכסוך הערבי-ישראלי מורכב מכדי להציגו במאמר זה בצורה מספקת. עם זאת, אין ספק שאחת הסוגיות העיקריות שיש להתייחס אליהן היא סוגיית המכשולים התרבותיים. ברגע שהצדדים יבינו זה את מחוותיו ואמונותיו של זה ויתייחסו זה אל זה כשווים, תהיה הדרך לסיום הקונפליקט מהירה יותר ואולי אף ניתן יהיה לבנות יחדיו עתיד טוב יותר. הסכסוך הערבי-ישראלי מורכב מכדי להציגו במאמר זה בצורה מספקת. עם זאת, אין ספק שאחת הסוגיות העיקריות שיש להתייחס אליהן היא סוגיית המכשולים התרבותיים. ברגע שהצדדים יבינו זה את מחוותיו ואמונותיו של זה ויתייחסו זה אל זה כשווים, תהיה הדרך לסיום הקונפליקט מהירה יותר ואולי אף ניתן יהיה לבנות יחדיו עתיד טוב יותר.


הסכסוך הערבי-ישראלי הוא תופעה מוכרת וכואבת, שמקורה במחלוקת על יעד משותף בין שתי קבוצות אינטרס מנוגדות. סלע המחלוקת היא הטריטוריה, המכונה בפי היהודים "ארץ ישראל – הארץ המובטחת" ובפי הפלסטינאים "פלסטין". עוד קודם להקמת המדינה, שני העמים הכריזו על זכותם הלגיטימית לחיות בארץ זו ולא רצו להסתפק בשום פתרון שמציע את חלוקת השטח. כאשר מועצת הביטחון של האו"ם הצביעה בעד "תוכנית החלוקה", יהודי ארץ ישראל קיבלו את התכתיב הכואב, אך ערביי האזור דחו בתוקף את ההצעה ובהעדר פתרון חלופי – התלקח העימות לכדי מלחמה, שבמהלה הוכרזה הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. מאז 1948 חלפו שנים רבות, אך הקונפליקט הוסיף להסלים ונמשך ללא פתרון הנראה לעין בטווח הקרוב.

כעת נראה, כי הבעיה איננה עוד אותו יעד משותף לשתי קבוצות אינטרס מנוגדות. החלק הארי של שני העמים מוכן לחיות יחדיו באותה הטריטוריה, במידה ופתרון זה יביא לקצו של הסכסוך. עם זאת, הקושי בהשגת פתרון זה נעוץ בבעיית האמון ובפערי התרבות. כיצד ניתן לגשר על פער שהלך והתרחב במשך שנים כה רבות?

כאשר שני עמים נוטלים חלק בתהליך שלום עליהם לקחת בחשבון את העובדה, שההבדלים התרבותיים עשויים להוות מכשול לתהליך. על כל צד ללמוד את מחוותיו של הצד השני, צורת חשיבתו, ערכיו, אמונותיו, תפיסותיו ודפוסי התקשורת שלו – על מנת להבין את נקודת מבטו טוב יותר. כך למשל, קיום שיח "בגובה העיניים" וניסיון להבין את כאב הצד השני, יתרום לפתיחת המשא ומתן כשווים וימנע אי הבנות.

חיסולו של השייח' אחמד יאסין בעזה, לצד פיגועי התאבדות בישראל ופגיעה באזרחים מן השורה הגבירו את העוינות בין הצדדים והביאו להסלמה נוספת במאבק המתמשך. מעגל אימה זה ימשיך להתקיים עד ששני הצדדים יעשו את המאמץ הנוסף וינסו להגיב ברגישות לצרכי יריביהם.

על הצד הישראלי להבין כי התרבות הערבית נשענת על האמונה המוסלמית ומייחסת חשיבות רבה לרגש האישי. כבוד הדדי הוא אחד מנדבכי היסוד של התקשורת הבין-אישית והתרבות הערבית. לפיכך, קיימת חשיבות קריטית ליצירת אווירת אמון הדדי והבנה בין העמים – תחת תנאים של כבוד ולא תחת תנאים של משטר צבאי.

הצד הערבי, מאידך, חייב להבין שהעם היהודי נרדף לאורך הדורות ע"י עמים רבים והשואה שהתרחשה במלחמת העולם השנייה הכחידה את אמונת העם היהודי בכוונותיהם הטובות של עמים אחרים. העם היהודי נאלץ להלחם על זכותו לחיות כשווה בין העמים ובלית ברירה למד לסמוך על עצמו בלבד. עבורו, שלום אמיתי לעולם לא יוכל לצמוח תחת איומי הטרור ותקריות האלימות.

הסכסוך הערבי-ישראלי מורכב מכדי להציגו במאמר זה בצורה מספקת. עם זאת, אין ספק שאחת הסוגיות העיקריות שיש להתייחס אליהן היא סוגיית המכשולים התרבותיים. ברגע שהצדדים יבינו זה את מחוותיו ואמונותיו של זה ויתייחסו זה אל זה כשווים, תהיה הדרך לסיום הקונפליקט מהירה יותר ואולי אף ניתן יהיה לבנות יחדיו עתיד טוב יותר.

 

©כל הזכויות שמורות לתמי לנצוט ליבוביץ